Transformatie tot FutureCoal: The Global Alliance for Sustainable Coal

Category: Cloud PRWire 6

Sharing is caring!

–News Direct–

Na 38 jaar zal de World Coal Association (WCA) ophouden te bestaan en de toekomst instappen onder een nieuwe naam: FutureCoal The Global Alliance for Sustainable Coal.

Tijdens de presentatie van het nieuwe merklogo en de identiteit in een speciale persconferentie in Delhi in India, zei Michelle Manook, FutureCoal Chief Executive, dat de verandering een reactie is op de oproep vanuit steenkool- en aan steenkool gelieerde sectoren om te moderniseren en te verenigen onder n gemeenschappelijke doelstelling.

De FutureCoal-organisatie opent nu haar deuren voor grote en strategische spelers binnen de gehele steenkoolwaardeketen. De organisatie pleit voor een inclusief internationaal beleidskader voor alle brandstoffen en alle technologien om de soevereine rechten te ondersteunen van alle landen die steenkool produceren en gebruiken en al die landen en belanghebbenden die ze oprecht willen steunen.

"Al te lang staat onze mondiale steenkoolwaardeketen het toe dat het antisteenkoolsentiment ons domineert en verdeelt, en dit heeft geresulteerd in een vermindering van de wereldwijde kennis over steenkool. Dit heeft de capaciteit en de vooruitgang van vele kwetsbare en opkomende landen verminderd. Maar nu zien we dat dit ook gebeurt bij een aantal van de ontwikkelde landen.

FutureCoal lijkt misschien gedurfd, maar het vertegenwoordigt simpelweg de realiteit waarmee we worden geconfronteerd. De totale bijdrage van steenkool aan onze moderne maatschappij en de groeiende wereldbevolking mag noch worden genegeerd noch worden miskend. Steenkool, en specifieker, een bredere definitie van oplossingen voor steenkoolreductie bestaat en is noodzakelijk in iedere energietransitie. Deze cruciale grondstof is een rechtmatige deelnemer in zowel economische ontwikkeling als bij het terugdringen van emissies, aldus Manook.

De FutureCoal Global Alliance zal deze transformatie verankeren in Sustainable Coal Stewardship (SCS), oftewel duurzaam steenkoolbeheer. Het SCS-platform staat steenkoolgebaseerde economien zoals India en China, alsook gelijkgezinde landen en ondernemingen toe om samenwerkingen aan te gaan om een progressieve, internationale steenkoolwaardeketen te bevorderen die is gericht op technologie en oplossingen.

Mevrouw Manook voegt toe: totale bijdrage die is geleverd door de steenkoolwaardeketen in sectoren zoals energie, staal, cement, aluminium, chemie en duurzaamheid loopt in de honderden miljarden en is een interconnected wereldwijde supply chain. Dit mag niet worden genegeerd, maar het kan tegelijkertijd alleen door onze waardeketen worden veiliggesteld als wordt erkend dat verandering noodzakelijk is. Als we verantwoordelijk te werk willen gaan, moeten we inclusief te werk gaan en onszelf verenigen op basis van onze gemeenschappelijke doelstelling.

Manook zegt: We weten dat we een gemoderniseerde, innovatieve en technologiegerichte, VERENIGDE steenkoolwaardeketen moeten laten zien die is gefocust op de voortdurende inzet om een substantile bijdrage te leveren aan de levens en het levensonderhoud van velen in de toekomst.

Veel landen die steenkool produceren en gebruiken, alsook overheden, industrien en investeerders hebben aangegeven dat ze officieel willen worden geassocieerd en willen meedoen met de mondiale FutureCoal-organisatie.

Voorzitter van FutureCoal, July Ndlovu, zegt: "U vroeg, wij reageerden. Het platform voor samenwerking in het belang van onze wereldbevolking is er nu in de vorm van FutureCoal. De leiders van deze nieuwe onderneming begrijpt dat dit onze verantwoordelijkheid is voor de toekomst. Dat deze toekomst voor ons ligt. En dat deze toekomst nu is."

Michelle Manook, CEO van FutureCoal
Michelle Manook, CEO van FutureCoal

Achtergrondinformatie

(1) Wat is FutureCoal?

De FutureCoal Global Alliance is de enige multilaterale, neutrale en progressieve organisatie ter wereld die de gehele steenkoolwaardeketen vertegenwoordigt en ernaar streeft het bewustzijn te vergroten ten aanzien van de grote, algehele bijdrage van steenkool.

De Global Alliance geeft voorlichting over de cruciale grondstof steenkool en de enorme en voortdurende bijdrage aan de verbetering van het leven en levensonderhoud van onze wereldgemeenschap. De Alliance erkent dat we als gentegreerde steenkoolwaardeketen zowel nationale als internationale economische en milieutechnische ambities moeten ondersteunen.

Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en verenigt alle belanghebbenden uit de steenkoolsector en aan steenkool gelieerde sectoren die thermische, metallurgische, hernieuwbare supply chains vertegenwoordigen, alsook steenkoolinnovatiesectoren met bedrijven en nationale industriepartners in belangrijke steenkooleconomien en -markten waaronder Australi, Botswana, Brazili, Canada, China, Colombia, India, Indonesi, Japan, Mongoli, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Rusland, de Verenigde Staten en Zimbabwe.

De alliantie is van mening dat steenkool, mits verantwoordelijk en duurzaam gebruikt, een belangrijke bijdrage kan leveren aan zoweleconomische groei als duurzaamheid.

FutureCoal wordt ondersteund door Sustainable Coal Stewardship.

(2) Wat is Sustainable Coal Stewardship?

Sustainable Coal Stewardship (SCS) biedt een route die het mogelijk maakt meer waarde per ton steenkool te extraheren. De waarde wordt bepaald en gemeten in zowel economische voordelen als voordelen voor het milieu.

SCS beschrijft een intentie, benadering en een bredere definitie van de reductiemogelijkheden die de steenkoolwaardeketen heeft om te moderniseren en diens steenkoolgebaseerde en -gerelateerde bedrijven te transformeren om te voldoen aan de behoeften van onze wereldmaatschappij en om ze verder te brengen.

SCS schrijft landen of bedrijven niet voor welke reductiemogelijkheden ze zouden moeten toepassen. In plaats daarvan steunt het het recht om te kiezen en om een steenkoolecosysteem tot stand te brengen dat tevens opties biedt voor efficintie, procesverbeteringen, gezondheid en veiligheid, reductie van uitstoot, waaronder reductie van koolstofuitstoot, afvalbeheer en recycling, bodemsanering, technologische vooruitgang en innovatie.

In het bijzonder omvat SCS drie onderdelen:

1. Voorverbranding

Voorverbranding beschrijft de reductiemogelijkheden die beschikbaar zijn in de upstreamsector in de steenkoolwaardeketen. Dit zijn onder andere (maar niet beperkt tot) de toepassing van efficinte en innovatieve winningsprocessen, -praktijken en -apparatuur, inclusief elektrificatie, slimme platforms, digitalisering, afvalbeheer, recycling, stof- en waterbeheer, beheer van oppervlakteverzakking, verstoring van bodem en bodemsanering, methaanbeheer, hernieuwbare energie, efficinte steenkoolverwerking, was- en verrijkingspraktijken.

2. Verbranding

Onder verbranding valt een reeks efficintietechnologien die, wanneer ze worden gecombineerd, energie- en warmtevoorzieningen de kans geven om tot wel 99% van de uitstoot te verminderen en op te vangen.

Dit zijn onder meer HELE-centrales (high-efficiency and low emissions) zoals ultra-superkritische kolencentrales (UCS), warmtekrachtcentrales (WKK), elektriciteitsopwekking uit kolenvergassing (Integrated Gasification in Combined Cycle (IGCC), en de gecombineerde verbranding van biomassa en kolen.

Deze technologien kunnen ook worden gecombineerd met uitstootreductietechnologien zoals verlaging van SOx-uitstoot door middel van rookgasontzwaveling (ROI), controle van deeltjes (door middel van elektrostatische stofvangers of ESP en zak of ESP en zakfilters), lage NOx-systemen en koolstofafvang en -opslag, en koolstofgebruik en -opslag (CCS/CCUS).

Deze technologien hebben tevens bredere industrile toepassingen, waaronder staal- en cementproductie en -verwerking waarbij schonere technologien, hergebruik en recycling van bijproducten uit de uitstootafvangtechnologien ook een essentile rol spelen, zoals het hergebruik van CO2 voor de productie van chemicalin en verbeterde olieterugwinning.

3. Beyond Combustion

Beyond Combustion omvat een visie waarbij toekomstige zakelijke mogelijkheden verder worden uitgebreid naar de transformatie van kool in nieuwe producten van een hogere waarde zoals kolen vloeibaar maken (Coal-to-Liquids (CTL)), synthetische vloeibare koolwaterstoffen maken, waterstof, methanol en landbouwchemicalin waarvan er veel op dit moment worden geproduceerd. Steenkool en steenkoolafval die als secundaire grondstoffen fungeren voor cementgebonden materialen, waaronder vliegas van energiecentrales en slakken van ijzerproducerende hoogovens die waardevol zijn voor de bouwsector als vervanging van cement. Cruciale mineralen die essentieel zijn voor onze gedigitaliseerde en gelektrificeerde toekomst, zoals zeldzame aardmetalen, die uit steenkoolafval kunnen worden gewonnen. Steenkool en afvalrecycling uit de waardeketen die een verantwoordelijke en transformatieve verandering stimuleren in de maatschappij, en een bron van geavanceerde materialen vormen zoals grafeen en koolstofvezels, en die tegelijkertijd voldoen aan de meest fundamentele behoeften zoals waterfiltratie in ontwikkelingslanden waar een tekort is aan water. Technologie en innovatie vormen de grondslag van Beyond Combustion om oplossingen te bieden voor een in toenemende mate verstedelijkte en gemoderniseerde wereldbevolking.

Contact Details

Christopher Demetriou

+44 7739 438480

cdemetriou@futurecoal.org

Hazel Koen

+27 83 473 5468

hkoen@futurecoal.org

FutureCoal

Media@futurecoal.org

View source version on newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/transformatie-tot-futurecoal-the-global-alliance-for-sustainable-coal-906046592

FutureCoal Global Alliance

comtex tracking

COMTEX_443803716/2655/2023-11-21T05:59:44

Disclaimer: The views, suggestions, and opinions expressed here are the sole responsibility of the experts. No Emerald Journal journalist was involved in the writing and production of this article.

Related Articles